Privacy & disclaimer

Privacy beleid Promotie-plaza / Truss-beursstand.nl


Versie 0.3. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13-06-2023.

Promotie-plaza acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Promotie-plaza persoonsgegevens verwerkt van leveranciers, klanten, relaties en bezoekers van onze website.

Promotie-plaza is een geregistreerde handelsnaam van JRE Trading bv, gevestigd aan de Noesten 10A, 9431 TC te Westerbork, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nr. 04063407

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Promotie-plaza zich strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
Ons privacy beleid is uitsluitend van toepassing op de diensten van Promotie-plaza. U dient zich ervan bewust te zijn dat Promotie-plaza niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen welke eventueel via onze website bereikbaar zijn middels een geplaatste hyperlink. 

U bent natuurlijk niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen, of onvoldoende, persoonsgegevens verstrekt is het echter wel mogelijk dat wij aan onze dienstverlening geen uitvoering kunnen geven.

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Dit betekent dat wij
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Promotie-plaza uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van een correcte uitvoering van haar diensten en werkzaamheden verzamelt en verwerkt Promotie-plaza hiertoe de benodigde contactgegevens, w.o. uw bedrijfsnaam, bedrijfsadres, naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke vaste en mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:
Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze nieuwe ontwikkelingen, producten en/of diensten en interessante gerealiseerde projecten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Als u ons uw contactgegevens doet toekomen middels het contactformulier op de website, via email of op welke wijze dan ook, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Promotie-plaza indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Promotie-plaza, onder vermelding van “uitschrijven informatie brief”, info@promotie-plaza.nl

Publicatie
Wij gaan uiterst vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit uitdrukkelijk noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. 

Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van onze project-, verkoop- en inkoopadministratie waar uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. 
Tevens maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Ook maken wij gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst waarbij uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de server van de aanbieder van deze dienst.

Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Cookies
Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij uitsluitend om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Promotie-plaza gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij hanteren de door de belastingdienst vastgestelde bewaarperiode van minimaal zeven (7) kalenderjaren voor onze complete project-, inkoop- en verkoop-administratie waar uw persoonsgegevens onlosmakelijk onderdeel van uit maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Promotie-plaza behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Promotie-plaza een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Promotie-plaza uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in een nieuwsbrief.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: 
Promotie-plaza, t.a.v. de AVG verantwoordelijke, de Noesten 10A, 9431 TC Westerbork of e-mail: info@promotie-plaza.nl


Disclaimer: